Kadry i płace – oprogramowanie

Dział kadr i płac odpowiedzialny jest za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Oznacza to, że kadrowi mają w obowiązku dbać o słuszne interesy pracowników, ewidencjonować ich i wdrażać rozwiązania mające na celu motywację i zwiększenie wydajności pracowników.

W jaki sposób można usprawnić pracę działu kadr i płac?

Obecnie w większości firm inwestuje się w zaawansowane programy kadrowo płacowe, które w lefthand.pl/pl/subsites/program_do_kpir cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Cechuje je przede wszystkim funkcjonalność oraz intuicyjność. Większość czynności może zostać maksymalnie zautomatyzowanych, dzięki czemu kadrowi nie narażają pracowników na efekty jakichkolwiek niedopatrzeń.

Program kadrowo płacowy – podstawowe i najważniejsze funkcje

Programy kadrowo płacowe dostępne w ofercie dostawców z zasady nie różnią się od siebie funkcjonalnością. Jedyne różnice jakie możemy zauważyć tyczą się jedynie ilości obsługiwanych przez program pracowników. Inne bowiem programy kadrowo płacowe będą obiektem zainteresowania firm zatrudniających do dwudziestu pracowników, inne tych, którzy zatrudniają w swoich szeregów kilkudziesięciu czy też kilkuset etatowców.

Programy kadrowo płacowe pozwalają na:

 • ewidencjonowanie pracowników;

 • archiwizację umów i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;

 • monitorowanie ważności badań lekarskich;

 • tworzenie zestawień dających obraz ogólnej wydajności pracowników;

 • 27366(59)
  Program kadrowo płacowy – podstawowe i najważniejsze funkcje.

  planowanie działań mających na celu rozwój pracowników i ich motywację;

 • generowanie druków, wypisów oraz zaświadczeń;

 • generowanie deklaracji podatkowych;

 • realizację przelewów wynagrodzeń;

 • rozliczenia pracowników względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Programy do celów kadrowo płacowych mogą być używane przez wszystkich pracowników działu kadr, ale równie dobrze wszyscy mogą posiadać własne subkonta, co zwykle nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.