Pełna księgowość – definicja

Niektóre rodzaje działalności zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Jest to bardzo precyzyjny system ewidencyjny, dzięki któremu można na bieżąco monitorować kondycję finansową przedsiębiorstwa. W rozmowie z przedstawicielem http://www.lefthand.pl/pl/subsites/kadry_i_place-program_kadrowo_placowy/ dowiedzieliśmy się, że obowiązek prowadzenia pełnej księgowości nakładany jest prawnie na:

 • osoby fizyczne;

 • spółki cywilne;

 • spółki jawne;

 • spółki partnerskie.

 

Obowiązek ma moc w momencie, kiedy roczne przychody przedsiębiorstwa osiągają równowartość co najmniej 1,200,000 Euro.

Pełna księgowość – jakie korzyści za sobą niesie?

Z naszych obserwacji wynika, że na pełną księgowość decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw działających na terenie Polski. To właśnie, dzięki prowadzonym dokumentom możliwe jest uzyskanie wiedzy z zakresu:

 • przychodów firmy i ponoszonej przez nią kosztów;

 • źródeł finansowania działalności;

 • sprawozdań finansowych dotyczących interesów firmy;

 • faktycznych zarobków zatrudnianych pracowników.

 

Oczywiście, decydując się na pełną księgowość lub będąc ustawowo zmuszonym do jej prowadzenia przedsiębiorcy muszą liczyć się z pewnymi kosztami, do których zalicza się chociażby konieczność nawiązania współpracy z profesjonalnym księgowym, który będzie prowadził kompletne księgi rozrachunkowe.

Zaliczamy do nich:

 • dziennik;

 • konta księgi głównej;

 • konta ksiąg pomocniczych;

 • zestawienia obrotów i sald z księgi głównej i pomocniczej;

 • a także kompletny wykaz aktywów i pasywów w firmie.

 

145557(11)
Niektóre rodzaje działalności zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

 

Jak z pełną księgowością radzą sobie biura rachunkowe?

Osoba, która zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości dla swojego kontrahenta musi posiadać ogromne zasoby branżowej wiedzy a także niemałe pokłady doświadczenia. Tylko w taki sposób możliwe jest znaczące zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów rozliczeniowych, których skutki niejednokrotnie bywają prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i płynności finansowej obsługiwanego przedsiębiorstwa.