Sprzedaż przedsiębiorstwa – podstawowe rodzaje transakcji

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie zawsze wiążę się z przekazaniem całej firmy w ręce nowego inwestora. Transakcja dotycząca 100 procent udziałów to tylko jedna z opcji. Istnieje przecież też możliwość sprzedaży pakietu większościowego, obejmującego więcej niż 50 procent udziałów, jak również udziałów mniejszościowych, czyli maksymalnie 49 procent całości.

Jakich inwestorów dotyczy pakiet większościowy oraz sprzedaż całości przedsiębiorstwa?

Jeśli inwestor planuje rozwój zewnętrzny oraz ustala strategię długoterminową, zwykle zainteresowany jest jedynie opcją zakupu całej firmy lub większości jej udziałów. W takiej sytuacji znajdują się inwestorzy branżowi, czyli strategiczni.

Dla kogo przeznaczona jest sprzedaż udziałów mniejszościowych?

Mniej niż połowę udziałów danej firmy nabywają inwestorzy prywatni, jak również fundusze, takie jak Venture Capital. Dla nich kupno części firmy jest elementem zdobycia konkretnych zysków, wypracowywanych przede wszystkim przez dotychczasowego właściciela przedsiębiorstwa, znającego się na działaniu swojego podmiotu gospodarczego.

Z kim należy skonsultować pomysł sprzedaży przedsiębiorstwa?

Osoby prowadzące biznes często uważają, że sami najlepiej poradzą sobie z wyborem odpowiedniego inwestora. Często jednak takie podejście okazuje się złudne oraz obarczone ryzykiem popełnienia kosztownych błędów. By im zapobiec, warto skonsultować się ze specjalistami z firm doradczych, takich ja Volante . Sprzedaż przedsiębiorstwa z ich pomocą staje się procesem dużo prostszym oraz bardziej opłacalnym.