Kim jesteśmy

Albatros Aluminium to producent światowej klasy profili aluminiowych.
Gwarantujemy najwyższą precyzję wykonania produktów, pomoc przy
projektowaniu, krótkie terminy realizacji zleceń, płynność dostaw oraz
bogate doświadczenie naszego zespołu.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. dysponuje nową prasą produkcji włoskiej, przeznaczoną
do wałków o rozmiarze 7”. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w procesie produkcji,
w tym wykorzystanie innowacyjnej w skali światowej linii technologicznej oraz stopów 
lean aluminium pozwoliły na uzyskanie przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. statusu
beneficjenta funduszy unijnych w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

Zdobycie prestiżowego miana przedsiębiorstwa innowacyjnego było możliwe również
dzięki przyjętej przez Zarząd filozofii stanowiącej podstawę działalności Spółki,
a znajdującej odzwierciedlenie w oferowanych naszym partnerom biznesowym
warunkach współpracy.

Poza nowoczesnymi rozwiązaniami naszą podstawową wartością oraz atutem są
zatrudniani pracownicy i kadra zarządzająca. Właśnie połączenie innowacyjnej technologii
z wieloletnim i niezwykle bogatym doświad-czeniem ludzi ją stosujących pozwala
zapewnić najwyższą jakość profili już zaraz po zakończeniu fazy rozruchu.

W celu uzyskania dokładnych informacji oraz nawiązania współpracy prosimy o kontakt
Dyrektorem Sprzedaży Jarosławem Chojką (tel. +48 883 373 302, e-mail
:
j.chojka@albatros-aluminium.com).

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej fabryki w Wałczu.

Arkadiusz Bruski
Prezes Zarządu
Jarosław Chojka
Dyrektor Sprzedaży