Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd oraz Pracowników Albatros Aluminium Sp. z o.o. uwzględniają realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju otoczenia w którym działamy. Szczegółowy opis zasad, które są dla nas drogowskazem znajduje się w poniższym dokumencie.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Albatros Aluminium Sp. z o.o.
Przy planowaniu i realizacji zadań, Albatros Aluminium Sp. z o.o. bierze pod uwagę ich oddziaływanie na sferę ekonomiczną, ekologiczną i społeczną w perspektywie długofalowej.

Celem polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. jest zapewnienie obecnemu i przyszłym pokoleniom sprawiedliwego dostępu do zasobów naturalnych.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Spółki i jego tempa, Albatros Aluminium współpracuje ze społecznością lokalną oraz organizacjami zajmującymi się zagadnieniem zrównoważonego rozwoju.

Albatros Aluminium Sp. z o.o. w swojej działalności promuje rozwiązania technologiczne, które uwzględniają ochronę środowiska naturalnego.

Spółka Albatros Aluminium komunikuje cele i wyniki swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby wszelkie zainteresowane strony miały do nich dostęp.

Arkadiusz Bruski
Prezes Zarządu
Albatros Aluminium Sp. z o.o.