Prawa konsumenckie

Mając na celu dostarczanie towarów najwyższej jakości oraz przyjmując za priorytet satysfakcję naszych kontrahentów, Albatros Aluminium Sp. z o.o. w pełni przestrzega praw wynikających z cywilnoprawnej rękojmi za wady oraz prawa konsumenckiego, a wszelkie zastrzeżenia oraz reklamacje rozpatrywane będą z pełnym poszanowaniem przywołanych norm. Stosowne procedury realizacji naszych zobowiązań w zakresie prawa konsumenckiego określono w aktach prawnych, które można pobrać z poniższych plików.

- ustawa_o_ochronie_konkurencji_i_konsumentów.pdf
- ust_o_ochronie_niektorych_praw_konsumentow.pdf
- ust_o_szczegolnych_warunkach_sprzedazy.pdf