Projekty dofinansowane przez Unię Europejską - Perspektywa 2014 – 2020

 • Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  „Opracowanie i wdrożenie nowego cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A do zabudów wielko-gabarytowych o wymiarach 438 mm (szerokość), 30 mm (wysokość), 1.4-3 mm (zakres grubości ścianek) oraz zgodnie z normą PN-EN 775-9”.

  Z przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie nowego cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A do zabudów wielko-gabarytowych o wymiarach 438 mm (szerokość), 30 mm (wysokość), 1.4-3 mm (zakres grubości ścianek) oraz zgodnie z normą PN-EN 775-9”.

  Realizacja projektu następuje w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPZP.01.01.00-32-M003/19-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.

  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego zaawansowanego wyrobu – cienkościennego profilu wyciskanego ze stopu EN AW-6005A o obniżonej masie) oraz podwyższonych cechach jakościowych tj. własnościach mechanicznych, dokładności wymiarów i jakości powierzchni.

  Wartość projektu: 122.385,00 zł
  Wartość dofinansowania: 84.575,00 zł

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com

   

 • Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu".

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

  Celem projektu jest budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu, aby wytwarzać energię elektryczną i cieplną dla potrzeb zakładu produkcyjnego Albatros Aluminium w Wałczu.

  Całkowity koszt projektu wynosi: 12 927 300,00 zł
  Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi: 5 334 280,00 zł

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com
  Jednocześnie Albatros Aluminium Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów  finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i  Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na  wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do  zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

   

 • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020

  Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020

  Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z o.o.

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o  dofinansowanie projektu "Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z  o.o.".

  Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 2.3.2 Bony na  innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i  będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest pozyskanie przez Wnioskodawcę nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu o zmaksymalizowanych właściwościach grzewczo-chłodzących oraz znacznie ulepszonej technologii jego produkcji.

  Wartość projektu: 393.600,00 zł.
  Wartość dofinansowania: 224.000,00 zł.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

  Informujemy, iż w rezultacie przeprowadzonego postępowania ofertowego zgodnie z zapytaniem ofertowym z 17 listopada 2015r. wybrano ofertę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Ministrem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.".

  Realizacja projektu następuje w ramach działania Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego IEA, a planowane efekty obejmują wsparcie b+r dla produkcji kształtowników aluminiowych na rzecz branży automotive.

  Wartość projektu: 11.392.008,00 zł

  Wartość dofinansowania: 5.126.403,60 zł

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

   

 • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego".

  Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych, a planowane efekty obejmują opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego.

  Wartość projektu: 2.835.807,92 zł.

  Wartość dofinansowania: 1.417.903,96 zł.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

   

 • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych".

  Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem i planowanym efektem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie beneficjenta technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych.

  Wartość projektu: 55.900.000,00 zł.

  Wartość dofinansowania: 20.000.000,00 zł.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

   

 • Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych

  Z przyjemnością informujemy, ze Albatros Aluminium Sp. z o.o. realizuje projekt
  pt. „Ultralekkie i wysokowytrzymałe modułowe panele konstrukcyjne do zastosowań między innymi w budowie nadwozi specjalnych".

  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej zabudowy nadwozi pojazdów specjalnych używanych w straży pożarnej. Opracowane technologie pozwolą wprowadzić na rynek całkowicie nowy produkt w postaci nowego rodzaju zabudowy pojazdu strażackiego.

  Wartość projektu: 7 279 676,18 zł
  Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 783 559,50 zł

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
  Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne".

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres: info@albatros-aluminium.com