Strefa dostawców

Niniejsza Polityka Zakupów ma na celu wspomaganie Albatros Aluminium Sp. z o.o. w osiąganiu celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych zapisanych w strategii firmy, poprzez zarządzanie wyborem, relacjami i rozwojem Dostawców oraz aktywnym działaniem na rzecz poprawy wewnętrznej efektywności całego procesu zakupowego w Albatros Aluminium Sp. z o.o.

Ustala się, że podstawowymi działaniami za które odpowiada Dział Zakupów w Albatros Aluminium Sp. z o.o. są:

 • poszukiwanie, weryfikacja i wybór źródeł zakupu
 • negocjacje warunków współpracy i/lub umów handlowych
 • okresowa ocena Dostawców
 • przeprowadzanie auditów Dostawców w zakresie zarządzania procesami oraz ochrony środowiska
 • ciągła analiza rynku Dostawców w zakresie cen, walut, technologii, przepisów prawnych, możliwości produkcyjnych oraz innych, które mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki

W Albatros Aluminium Sp. z o.o. istnieje podział Dostawców na:

 • Kategoria A - Strategicznych
 • Kategoria B - Taktycznych
 • Kategoria C - Pozostałych

Przy kategoryzacji Dostawców służby zakupowe Albatros Aluminium Sp. z o.o. kierują się wielkością obrotów generowanych z Dostawcą, wpływem działalności Dostawcy na środowisko naturalne, częstotliwością zakupów, wpływem materiału/usługi na proces produkcyjny lub działalność Spółki, zastępowalnością materiału/usługi.

Przy kategoryzacji Dostawców wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • Audyt bezpośredni
 • Okresową ocenę Dostawcy
 • Ocenę procesów Dostawcy

Albatros Aluminium w swojej działalności stosuje zasady etycznego biznesu. Jesteśmy przeciwni wszelkim formom korupcji i nie współpracujemy z firmami, które zatrudniają dzieci lub naruszają prawa człowieka.

Arkadiusz Bruski
Prezes Zarządu
Albatros Aluminium Sp. z o.o.